logo

Przystępując do Koalicji potwierdziliśmy wysokie standardy prowadzenia procesów rekrutacyjnych w naszej firmie. Deklarujemy tym samym chęć współpracy i promowania dobrych praktyk w rekrutacji. Dbamy o relacje z naszymi kandydatami i ich doświadczenia w kontakcie z firmą.

Sposób, w jaki podchodzimy do kandydatów ma wpływ na wizerunek pracodawcy oraz odbiór naszych produktów i usług.Stosowanie dobrych praktyk w kontaktach z kandydatami jest inwestycją w przyszłość i przejawem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem Dobrych Praktyk w Rekrutacji, który jest potwierdzeniem jakości prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych.

LOTOS Kodeks Dobrych Praktyk w Rekrutacji - jpg

Kodeks Dobrych Praktyk w Rekrutacji